Neuscorrectie (rhinoplastie)

Naast operatieve ingrepen die worden uitgevoerd om misvormingen van de neus tengevolge van aangeboren afwijkingen, ziekten of ongevallen te verbeteren, worden ook operatieve behandelingen uitgevoerd ter correctie van de uitwendige vorm van de overigens niet ernstig misvormde neus. Zo verzoeken patiënten om correctie van hun neus indien deze te groot is, scheef staat, een bochel heeft, of andere onvolkomenheden vertoont.

De eerste stap voor iemand, die correctie overweegt van de uitwendige vorm van de neus, is een gesprek met een plastisch chirurg. In dit gesprek dient de patiënt zo open mogelijk zijn verlangens en verwachtingen ten aanzien van het resultaat van een neuscorrectie naar voren te brengen. Een neuscorrectie kan de vorm van de neus verbeteren en daarmee het zelfvertrouwen vergroten, wat het persoonlijk welbevinden ten goede zal komen. Een dergelijke operatie zal geen effect hebben op de wijze waarop de buitenwereld iemand beoordeelt. Onrealistische verwachtingen van het effect van een neuscorrectie zullen na de operatie tot teleurstelling aanleiding geven.

Een neuscorrectie kan vanaf 18 jaar. Op deze leeftijd is de neus vrijwel volgroeid.
Doorgaans zullen voor en na de operatie medische foto’s van het aangezicht worden gemaakt.

De operatieprocedure.

Operatieve ingrepen ter correctie van de uitwendige vorm van de neus (rhinoplastie) worden onder meer uitgevoerd om:

  • de neus in zijn geheel te verkleinen
  • de punt van de neus te verbeteren
  • een bochel van de neusrug te verwijderen
  • een scheefstaande neus recht te zetten
  • de hoek tussen neus en bovenlip te verbeteren.

In sommige gevallen is het nodig om de contour van de neusrug te corrigeren met eigen of dierlijk kraakbeen of met een implantaat van kunststof. Meerdere van de bovengenoemde ingrepen kunnen worden gecombineerd.

Na de ingreep

Neuscorrectie door plastisch chirurg

De pijn valt over het algemeen erg mee. Meestal zal de neus gedurende de 1ste dag of dagen na de operatie inwendig zijn getamponeerd, zodat de patiënt gedurende deze periode door de mond moet ademen. Opzij van de neus, ter hoogte van de onderoogleden kan de 1ste dag na operatie een flinke zwelling ontstaan. Deze verdwijnt spontaan na enkele dagen zodat de patiënt of zijn familie hiervan niet behoeven te schrikken. De neus zelf zal beperkte zwelling vertonen, deze verdwijnt geleidelijk aan. Een geringe zwelling kan nog gedurende enkele maanden aanwezig zijn.
Na de operatie zal meestal een pleister of gipsverband over de neus zijn aangebracht met een uitbreiding op het voorhoofd. Na 1 à 2 weken wordt dit verwijderd.
Dagelijkse aktiviteiten kunnen vrij snel (na enkele dagen) worden hervat. Aktiviteiten waardoor de bloeddruk sterk stijgt, zoals gymnastiek, zwemmen of zelfs bukken, dienen gedurende enkele weken te worden vermeden.

De mate van welslagen van een neuscorrectie wordt niet alleen bepaald door de chirurg maar ook door de kwaliteit van de basisstructuren van de neus zoals het benig- en kraakbenig neusskelet en de huid van de neus. Een sterk misvormde neus zal meestal na correctie een opvallende verbetering vertonen. Bij een neus die slechts een geringe onvolkomenheid vertoont zal de verbetering in de regel subtieler zijn.

De getoonde foto’s zijn enkel illustratief voor wat eventueel mogelijk is bij een neuscorrectie. U kan meer gedetailleerde informatie over deze ingreep aanvragen via het online invulformulier van Dr. Patrick Theunis, centrum voor plastische chirurgie.