Reclameverbod voor implantaten en fillers

Beste patient,  u zal op deze website geen vermelding van geneesmiddelen of merknamen van vullers of draadliftings meer vinden, wegens de strenge controles van het FAGG.
Weet wel dat deze behandelingen populairder zijn dan ooit en nog steeds worden uitgevoerd.

Screening door het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, fagg (voorheen Directoraat-generaal Geneesmiddelen van FOD Volksgezondheid))

Het FAGG controleert de laatste maanden inderdaad blijkbaar meerdere websites van onder meer Plastische Chirurgen en privéklinieken waar esthetische zorg aangeboden wordt. Het FAGG controleert deze websites zowel op reclame voor geneesmiddelen, als op reclame voor implantaten. Beide zijn immers niet zo maar toegelaten.

Wat geneesmiddelen betreft screent het FAGG elke website in elk geval op zijn conformiteit met:

  • artikel 9, §1, lid 2 Geneesmiddelenwet: het is verboden om bij het publiek reclame te maken voor voorschriftplichtige geneesmiddelen.
  • artikel 9, §1, lid 8 Geneesmiddelenwet en artikel 4 koninklijk besluit 7 april 1995: misleidende reclame is verboden. De verstrekte informatie moet steeds juist, recent en controleerbaar zijn;
  • artikel 9, §1, lid 6 Geneesmiddelenwet: informatieverstrekking over gezondheid of ziekten bij mens of dier is toegelaten voor zover er geen (on)rechtstreekse referentie gemaakt wordt naar een geneesmiddel.

Een overtreding van deze verboden wordt bestraft met een gevangenisstraf van 1 maand tot 1 jaar en/of een geldboete van €1.200 tot €90.000. Bij herhaling van de overtreding binnen de 3 jaar na een veroordeling, kunnen deze straffen bovendien verdubbeld worden.

Daarnaast checkt het FAGG de websites zeker ook op verboden reclame voor implanteerbare hulpmiddelen. Een implanteerbaar hulpmiddel is volgens artikel 9, §4, lid 2 en 3 Geneesmiddelenwet:

elk hulpmiddel dat is ontworpen:

  • om geheel in het menselijk lichaam te worden ingebracht, of
  • om een epitheeloppervlak of het oppervlak van het oog te vervangen door middel van een chirurgische ingreep en dat bestemd is om na de ingreep ter plaatse te blijven.

Een hulpmiddel dat bestemd is om door middel van een chirurgische ingreep gedeeltelijk in het menselijk lichaam te worden gebracht en dat bestemd is om daar na de ingreep gedurende een periode van ten minste dertig dagen te blijven, wordt eveneens als implanteerbaar hulpmiddel beschouwd.”

De vermelding van merknamen van implanteerbare hulpmiddelen en merknamen van bepaalde draden gebruikt bij liftings, wordt bij een controle niet geaccepteerd door het FAGG. Het vermelden van het soort van implanteerbaar hulpmiddel (“filler”, “hechtdraad”,…) is wel toegestaan.

Een inbreuk op dit reclameverbod wordt bestraft met een gevangenisstraf van 1 tot 3 jaar en/of een geldboete van €6.000 tot €600.000. Bij herhaling van de overtreding binnen de 3 jaar na een veroordeling, kunnen ook deze straffen verdubbeld worden.

Het FAGG interpreteert de wet zeer ruim

Zoals U weet uit de procedures gevoerd voor het Grondwettelijk Hof, is reclamevoering iets anders dan informatieverstrekking. Artsen mogen op hun website informatie verschaffen over de door hen uitgevoerde behandelingen. Dat is geen verboden reclame zolang deze website geen wervend karakter heeft en er geen (on)rechtstreekse referenties naar geneesmiddelen op worden gemaakt.

Het FAGG blijkt evenwel erg ver te gaan in zijn interpretatie van deze bepaling. Zo maakt het bv. niet alleen een probleem van de vermelding van het voorschriftplichtig geneesmiddel, maar zelfs van de vermelding van het actief bestanddeel van dat geneesmiddel. Dit geldt ook voor de aktieve stof van fillers.

Geachte patient,

Op de privé-praktijk zijn alle behandelingen zoals fillers en b-tox injecties mogelijk.
En ook ingrepen die onder plaatselijke verdoving kunnen uitgevoerd worden, kunnen gepland worden. U kan hier op een veilige manier bvb een bovenooglidcorrectie laten uitvoeren

Behandelingen gebeuren op een zo veilig mogelijke manier, dit wil zeggen dat alle aandacht wordt besteed aan veiligheidsmaatregelen.

Social distancing: er wordt op afspraak gewerkt en in de wachtzaal zal voldoende afstand zijn. Daarom vragen we u om indien mogelijk alleen te komen en ongeveer 10′ voor het afgesproken uur aanwezig te zijn.

We verwachten dat u enkel komt indien u vanaf 2 weken voor uw afspraak geen koorts of symptomen heeft gehad. Draag uw eigen mondmasker.

Er is voldoende handontsmetting ter beschikking zodat iedereen strikte handhygiëne kan toepassen.

Ik vraag ook uw respect voor het naleven van uw gemaakte afspraak of het tijdig afzeggen indien u niet kan komen, zo geeft u iemand anders de kans om behandeld te worden.
Er zullen immers al minder afspraken ingeboekt worden omdat na elk patientencontact de horizontale oppervlakten, stoelen, deurklinken, onderzoekstafels en toestellen dienen gereinigd te worden.

Bedankt voor uw medewerking,

Dr. Theunis