Correctie van afstaande oren (flaporen)

Correctie van afstaande oren (flaporen)

Afstaande oren, vaak ook flaporen genoemd, komen veel voor. Ze zijn het gevolg van een aangeboren misvorming van het kraakbeenskelet van de oorschelp.

Het is een afwijking die geen invloed heeft op het gehoor, maar die niettemin problemen kan opleveren. Bij kleine kinderen zijn flapoortjes dikwijls aanleiding tot plagerijen door andere kinderen. Maar ook volwassenen kunnen zich hoogst ongelukkig voelen door het bezit van een paar opvallende, niet goed door de haardracht te bedekken, extra groot lijkende oorschelpen.

Ook voor deze schijnbaar onschuldige afwijking van het uiterlijk geldt dat de psychische en sociale problemen die er mee samenhangen zeer ingrijpend kunnen zijn, waardoor correctie ervan in veel gevallen zinvol is.

Vanaf welke leeftijd kan een oorcorrectie?

Kinderen moeten eigenlijk zelf kunnen aangeven dat ze problemen hebben met hun afstaande oren. Zolang ze dat (nog) niet kunnen is het verstandig de operatie voorlopig uit te stellen. Aangezien het oorskelet reeds vroeg vrijwel volgroeid is kan de operatie al op 5 à 6 jarige leeftijd plaatsvinden. Het kan ook op oudere leeftijd, een bovengrens is er niet.

Hoe verloopt een oorcorrectie?

Correctie van afstaande oren (flaporen)

De operatie bestaat uit het herstellen van de normale vorm van het abnormaal uitgegroeide kraakbeenskelet van de oorschelp (otoplastie). Het is niet zo dat de oorschelp in zijn geheel teveel van het hoofd afstaat; wel is het zo dat de plooi tussen het binnenste en het buitenste deel onvoldoende of in het geheel niet aangelegd is. Bij de operatie wordt deze plooi versterkt, en wel zodanig dat het kraakbeen niet na korte tijd weer kan terugveren.

Deze ingreep kan bij grotere kinderen en volwassenen goed onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd; bij kleine kinderen heeft algemene narcose de voorkeur.

Er wordt een huidsnede gelegd aan de achterzijde van de oorschelp, het litteken zal dus weinig opvallen.

Na de oorcorrectie

Na de ingreep wordt een hoofdverband aangelegd dat ongeveer een week moet blijven zitten. De napijn valt meestal mee, zo nodig helpt een eenvoudige pijnstiller afdoende. Het komt dikwijls voor dat de oorschelpen nog enkele weken wat rood, gezwollen en gevoelig blijven; geleidelijk aan verdwijnt dit.

Correctie van afstaande oren is een zg. standaard procedure, die veelvuldig wordt verricht. Het is een weinig gecompliceerde operatie die zowel poliklinisch als in dagbehandeling kan worden uitgevoerd. Over het algemeen zijn de resultaten tot tevredenheid van zowel de patiënt als de plastisch chirurg. Kraakbeen echter is een weerbarstig soort weefsel, dat soms terug neigt te keren in zijn oorspronkelijke vorm. Eén enkele keer is het dan ook nodig om een nacorrectie uit te voeren. Ontstekingen en nabloeding zijn zeldzame complicaties.

De getoonde foto’s zijn enkel illustratief voor wat eventueel mogelijk is met een ingreep voor het corrigeren van afstaande oren. U kan meer gedetailleerde informatie over deze ingreep aanvragen via het online invulformulier van Dr. Patrick Theunis, centrum voor plastische chirurgie.

Scroll naar boven