Verjonging van de huid met een peeling

HuidverjongingPeeling is een woord dat vele ladingen dekt. De bedoeling van een peeling is om de oude huidcellen te verwijderen en te vervangen door nieuwe jonge huidcellen. Hierdoor zullen rimpels verbeteren.

Men kan opteren voor de nieuwste trend waarbij er een reeks zachtere peelings wordt uitgevoerd met  alpha-hydroxyzuren . Men heeft een zestal behandelingen nodig die om de 2 weken uitgevoerd worden. Het risico op neveneffecten is hierbij minimaal, met toch een duidelijk merkbare huidverbetering. Elke behandeling duurt maximaal een half uur en is niet pijnlijk.

Bij een  blue peel  daarentegen wordt er in één behandeling agressiever gewerkt. De huidverbetering zal meer uitgesproken zijn. Een herstelperiode van 5 à 7 dagen moet voorzien worden.

De getoonde foto’s zijn enkel illustratief voor wat eventueel mogelijk is met de beschreven procedure. U kan meer gedetailleerde informatie over deze ingreep aanvragen via het online invulformulier van Dr. Patrick Theunis, centrum voor plastische chirurgie.