Borstvergroting met een borstprothese

Bij de ontwikkeling van de borstklier wordt de uiteindelijke grootte bepaald door de genetische erfenis van elk individu. De borsten nemen ook toe in volume onder invloed van hormonen zoals bij zwangerschap. Als de concentratie aan hormonen vermindert, zal ook het volume van de borsten afnemen. Het is echter niet praktisch en ook niet veilig om het probleem van te kleine borsten te behandelen met hormonen, daar deze te ernstige nevenwerkingen hebben. Oefeningen zullen enkel de pectoralis-spier doen toenemen, zonder effect op de grootte van de borsten. Ook massage met een variëteit van zalfjes en crèmes zal geen effect hebben.

Wat kan er gebeuren om de borsten te vergroten?

De meest effectieve manier om een blijvende vergroting van de borsten te bekomen is door middel van plastische chirurgie een borstprothese in te brengen achter de borstklier. Er wordt een holte gemaakt ofwel achter de borstspier ofwel achter de borstklier. Hierin wordt dan de prothese ingebracht. Met de huidige moderne technieken om eigen vet te oogsten kan eigen vet ook ingebracht worden in de borstklier, op deze manier kan een natuurlijke vergroting bekomen worden: dit noemen we de techniek van lipofilling. De voornaamste beperking is echter het redelijk kleine volume dat per behandeling kan ingebracht worden, dit wil zeggen dat meestal meerdere behandelingssessies nodig zijn om tot het gewenste volume te komen.

3D simulatie van de ingreep

Tijdens een consultatie kan de arts een 3D simulatie maken en de verschillende mogelijkheden met u bespreken. Klik hier om de demo video te bekijken.

Hoe wordt de borstimplantaat ingebracht?

Er zijn verschillende toegangswegen mogelijk om een prothese in te brengen, d.w.z. dat de huidinsnede op verschillende plaatsen kan gelegd worden:

  • tepelhof: hierbij wordt het litteken geplaatst aan de onderrand of doorheen de tepelhof.
  • inframammair: hier komt het litteken in de plooi onder de borst.
  • axillair: via de oksel wordt de prothese onder de grote borstspier gebracht.

Welke borstprothesen zijn beschikbaar?

Alle borstprothesen bestaan uit een omhulsel dat gemaakt is uit stevige silicone, en dit omhulsel kan dan gevuld worden met verschillende substanties:

  • Silicone borstimplantaat: hierbij is de borstprothese gevuld met een silicone-gel. Deze prothesen voelen nog altijd het meest natuurlijk aan. Vroeger kon deze gel in zeldzame gevallen lekken en problemen veroorzaken. De nieuwe generatie borstimplantaten zijn gevuld met een cohesieve siliconen-gel die niet meer kan lekken. Dit soort prothese kan een ronde vorm of een anatomische (druppel) vorm hebben.
  • Implantaat met fysiologisch serum: de oplossing die gebruikt wordt is een zoutoplossing (dézelfde als die gebruikt wordt voor intraveneuze infusen), bij lekkage wordt het vocht gewoon door het lichaam opgenomen. Een voordeel van deze prothesen is dat ze tijdens de ingreep kunnen gevuld worden zodat het huidlitteken iets kleiner kan uitvallen. Nadeel is echter de beperkte levensduur en het grotere risico op onnatuurlijk aanvoelen.

Voor de ingreep:

De gewenste cupmaat wordt met patiente besproken. Indien mogelijk wordt zoveel mogelijk aan de wensen van patiente voldaan. Er zijn speciale pasprothesen ter beschikking om op voorhand een zo goed mogelijk idee te krijgen over de gekozen maat van prothese.Ook wordt overlegd of u best kiest voor ronde of druppelvormige prothesen.

Hoe verloopt de borstvergroting?

Meestal gebeurt de borstvergroting onder algemene narcose, doch in sommige gevallen is ook een plaatselijke verdoving met een roesje mogelijk. De uiteindelijke keuze van de toegangsweg wordt besproken met de patiente en wordt mee bepaald door de anatomie van de borstklier die aanwezig is. Via de gekozen huidinsnede wordt een holte gemaakt: dit kan onder de borstspier of borstklier, of een combinatie van beide de zgn. dualplane techniek. Alle bloedvaatjes worden gestelpt zodat het niet nodig is om een drain te plaatsen. Dan wordt de definitieve prothese ingebracht en de wonde wordt gesloten.

Na de operatie.

De eerste maand wordt een steunende BH gedragen en worden sportinspanningen best vermeden. Massage van de borsten is niet aangeraden. In de meeste gevallen zal de patiente snel de prothesen als iets van zichzelf ervaren. Rond de prothesen zal een kapsel gevormd worden. Dit is een normale reactie van het lichaam op elk materiaal dat wordt ingeplant. Bij een klein aantal patienten (1 -5%) zal dit kapsel vrij dik worden en daardoor kan de borst onnatuurlijk hard gaan aanvoelen. In sommige gevallen moet dan dit kapsel heelkundig uitgeruimd worden. In sommige gevallen kan de gevoeligheid van de tepel veranderd zijn. De littekens moeten gedurende een 3-tal maanden beschermd worden tegen de zon (zonnefactor 50).

Wanneer moet ik contacteren ?

direct na de ingreep:
indien u zich zorgen maakt over de genezing van een wonde.
indien u koorts heeft of zich onwel voelt.
indien één borst meer pijn doet en/of meer zwelling vertoont.

op een later tijdstip:
indien de borst spontaan zwelt door het optreden van een vochtcollectie rond de prothese.
indien ernstige kapselvorming optreedt met pijn.

 

Veelgestelde vragen over borstvergroting

Lees ook de antwoorden op enkele veelgestelde vragen over borstvergoting (FAQ).

De getoonde foto’s zijn enkel illustratief voor wat eventueel mogelijk is met een ingreep voor borstvergroting. U kan meer gedetailleerde informatie over deze ingreep aanvragen via het online invulformulier van Dr. Patrick Theunis, centrum voor plastische chirurgie.

Scroll naar boven