Bodylift

Een bodylift is een combinatie van verschillende chirurgische componenten:

 • een buikwandcorrectie (abdominoplastie)
 • een laterale dijlift
 • een lifting van het zitvlak
 • liposculptuur van meerdere zones

Maar de ingreep is niet zomaar een combinatie van al deze componenten, de details van elke procedure moeten aangepast worden aan de noden van de te behandelen patient: de techniek zal verschillend zijn bij de patient met massief gewichtsverlies die toch nog overgewicht heeft, dan bij een andere patient die een normaal gewicht heeft bereikt.

Welke patienten komen in aanmerking voor een bodylift?

Vele patienten blijven na barriatrische (vermagerings) chirurgie ontgoocheld achter met een lichaam dat eerder vormeloos is met huidoverschot, spierverslapping en hardnekkige plaatselijke vetophopingen.

Als deze patienten figuurcorrigerende ingrepen ondergaan, dan kan dit de belangrijke stap zijn in de transformatie van hun leven.

Hoe lager de BMI, hoe minder operatief risico er zal zijn. Tevens zal het esthetisch resultaat dat kan bereikt worden ook beter zijn. Er moet rekening gehouden worden met de lichaamsbouw van de patient: patienten met een uitgesproken appelfiguur en nog veel vet intra-abdominaal (in de buik) zijn minder goede kandidaten voor deze ingreep.

Ook patienten die al een buikwandcorrectie hebben ondergaan, maar die nog niet tevreden zijn met hun figuur rond de taille, komen in aanmerking voor een bodylift.

Patienten met een medische voorgeschiedenis van longlijden zijn geen goede kandidaten omdat bij de bodylift meestal ook de buikspieren worden opgehecht.

Operatietechiek:

Bij deze ingreep wordt, als de patient nog wakker is de zone van huidteveel rondomrond afgetekend. Ook de zones waar liposculptuur nodig is worden afgetekend.
Patient wordt dan geïnstalleerd op de operatietafel in rugligging: er wordt begonnen met liposculptuur van de buik (ook als de vetlaag niet overdreven dik meer is, omdat op deze manier de huid van de buik kan gemobiliseerd worden zonder de bloedvaten te moeten doorsnijden).

Dan wordt de buikwandcorrectie uitgevoerd, met ophechten van de rechte buikspieren, verplaatsen van de navel en verwijderen van de overtollige huid.

Dan wordt de patient gedraaid in zijligging: nu wordt liposculptuur van de laterale dij (rijbroek indien nodig) uitgevoerd, ook weer om het weefsel zoveel mogelijk te kunnen mobiliseren. Het huidteveel wordt verwijderd met tevens liften van het zitvlak aan deze kant. De huid wordt weer aan elkaar gehecht en tenslotte wordt de patient dan gedraaid op de andere zijkant, waar dan dezelfde procedure wordt uitgevoerd. Meestal worden 4 drains geplaatst, 2 ter hoogte van de buik en 2 ter hoogte van de rug.

Voor de chirurg is het belangrijk om voor elke patient opnieuw een strak operatieplan te maken, om een zo goed mogelijke correctie te bekomen.

We merken vaak dat patienten elders behandeld zijn, waarbij enkel wat huid werd verwijderd: dit geeft een verre van optimale figuurcorrectie, en dit is in feite een gemiste kans, omdat dit niet zomaar even te corrigeren is.

Verzorging na de operatie:

Wondloslating is onze belangrijkste zorg na de ingreep omwille van de circulaire wonde. De patient wordt in bed geïnstalleerd met de romp iets hoger. Vanaf de dag na de ingreep mag patient uit bed, maar zitten op een stoel wordt afgeraden gedurende een tiental dagen.

De hospitalisatieduur is 2 tot 5 dagen, waarbij de drains soms langer ter plaatse blijven.

Complicaties na de ingreep, zoals het vormen van een seroom (vochtophoping), kleinere wondloslatingen, infectie en zeldzaam longembool komen voor en zijn frequenter bij patienten met een hogere BMI.

Wat kan je verwachten?

Bij goed geslecteerde patienten kan je na een bodylift een belangrijke verbetering van hun figuur verwachten.

We kunnen de resultaten indelen naargeleng het gewicht van de patient bij de operatie. Dit is echter niet de enige factor, ook de distributie van het vet en de absolute vermindering in BMI van het hoogste tot het eindgewicht spelen een rol.

Hoe dichter de patient bij zijn/haar ideale gewicht, hoe beter de lichaamscontour na een bodylift zal zijn.

Mogelijke valkuilen bij de selectie van patienten, vanuit het standpunt van de Plastische Chirurg:

 • patienten met een overmaat aan vet IN de buik zijn geen goede kandidaten voor deze ingreep.
 • Het doel van een bodylift is het creëren van een betere contour van onderste deel van de romp, waarbij de littekens in de natuurlijke plooien gelegd worden.
 • Er zijn verschillende types van patienten die in aanmerking komen voor deze ingreep, maar het gaat vooral om patienten met massief gewichtsverlies.
 • Het is belangrijk om de resectie aan de zijkanten te maximaliseren om een zo goed mogelijke verbetering van de contour te bekomen.
 • Het postoperatieve herstel, vooral bij patienten met massief gewichtsverlies die toch nog overgewicht hebben, is langdurig en soms moeilijk. Het mag niet onderschat worden door de patient, maar ook niet door de chirurg.
 • Globaal genomen zijn de resultaten beter en zijn er minder complicaties als de BMI van de patient bij de ingreep laag is.
 • Seromas en kleine wondloslatingen zijn de meest voorkomende complicaties.
 • Algemeen genomen zijn complicaties niet ongewoon bij dit soort ingreep: hoe hoger de BMI van patient, hoe groter het risico op complicaties.

De getoonde foto’s zijn enkel illustratief voor wat eventueel mogelijk is met een bodylift. U kan meer gedetailleerde informatie over een bodylift aanvragen via het online invulformulier van Dr. Patrick Theunis, centrum voor plastische chirurgie.

Scroll naar boven