Disclaimer

Ondanks de grote zorg die werd besteed aan de creatie en bijwerking van deze site kan dokter Theunis niet garant staan voor de juistheid van de informatie op de site en kan dokter Theunis niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het gebruik van de site.

De informatie en gegevens op de site worden zuiver ter informatie verstrekt. Dokter Theunis wijst elke aansprakelijkheid af in geval van vergissing, onjuistheid of weglating van informatie.

Over het algemeen kan dokter Theunis niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventueel technisch probleem dat de verspreiding van zijn site belemmert.

Dokter Theunis behoudt zich het recht voor om zijn site zonder vooropzeg of enige schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te wijzigen.

Dokter Theunis kan in geen geval jegens u of een derde aansprakelijk worden gesteld voor wijziging, onderbreking, opschorting of opheffing van de site.

In geval dokter Theunis links creëert naar andere sites, kan hij niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van die andere sites.

Onder voorbehoud van wettelijke of reglementaire bepalingen kan dokter Theunis niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, met name maar niet beperkend, verlies van winst, cliënteel, gegevens of onroerende goederen, als gevolg van het gebruik van de site of de onmogelijkheid hem te gebruiken, en algemener, van elke gebeurtenis die verband houdt met de site en/of om het even welke site van derden. In het bijzonder kan dokter Theunis niet aansprakelijk worden gesteld voor totale of gedeeltelijke piraterij van de site noch voor de schade die daar voor u of voor een derde uit voortvloeit.

De getoonde resultaten zijn representatief voor de mogelijkheden van plastische chirurgie maar kunnen niet gegarandeerd worden voor een individuele patiënt.

Geachte patient,

Op de privé-praktijk zijn alle behandelingen zoals fillers en b-tox injecties mogelijk.
En ook ingrepen die onder plaatselijke verdoving kunnen uitgevoerd worden, kunnen gepland worden. U kan hier op een veilige manier bvb een bovenooglidcorrectie laten uitvoeren

Behandelingen gebeuren op een zo veilig mogelijke manier, dit wil zeggen dat alle aandacht wordt besteed aan veiligheidsmaatregelen.

Social distancing: er wordt op afspraak gewerkt en in de wachtzaal zal voldoende afstand zijn. Daarom vragen we u om indien mogelijk alleen te komen en ongeveer 10′ voor het afgesproken uur aanwezig te zijn.

We verwachten dat u enkel komt indien u vanaf 2 weken voor uw afspraak geen koorts of symptomen heeft gehad. Draag uw eigen mondmasker.

Er is voldoende handontsmetting ter beschikking zodat iedereen strikte handhygiëne kan toepassen.

Ik vraag ook uw respect voor het naleven van uw gemaakte afspraak of het tijdig afzeggen indien u niet kan komen, zo geeft u iemand anders de kans om behandeld te worden.
Er zullen immers al minder afspraken ingeboekt worden omdat na elk patientencontact de horizontale oppervlakten, stoelen, deurklinken, onderzoekstafels en toestellen dienen gereinigd te worden.

Bedankt voor uw medewerking,

Dr. Theunis