Chirurgische correctie van een slappe buik

Overgewicht

Het slapper worden van de buik is iets dat van nature bij ieder mens in meerdere of mindere mate kan optreden. Dit is afhankelijk van een aantal factoren zoals leeftijd, geslacht, lichaamsbouw, lichaamsgewicht en doorgemaakte zwangerschappen. Verder kan het feit een rol spelen dat men één of meer operaties van de buik heeft doorgemaakt. Bij iemand met een goed spierstelsel en een goede lichaamshouding zal de buik minder gemakkelijk verslappen dan bij iemand die weinig lichaamsbeweging heeft.
Bij mensen die erg dik zijn geweest kan zelfs een zgn. vetschort ontstaan, waarbij de uitgerokken buikhuid als een schortje omlaag hangt. Het is vanzelfsprekend dat vooral deze extreme vormen aanleiding tot veel klachten en narigheid kunnen zijn.
De ervaring leert dat ook minder ernstige vormen van verslapping, waarbij of alleen de onderbuik wat uitpuilt, of alleen de huid sterk gerimpeld is of veel zwangerschapsstriemen bevat, veel frustraties kunnen geven.

Lichamelijke klachten.

Door verslapping en uitrekking van de buikspieren, vooral wanneer dit gecombineerd gaat met een zware vetafzetting onder de huid, zal de lendenwervelkolom verkeerd worden belast, hetgeen gemakkelijk tot rugklachten leidt.

We zien nogal eens het bestaan van een navelbreuk. Deze kan pijnklachten of zelfs inklemming veroorzaken.
De huid onder een vetschort kan gaan macereren, ook een erg diep geworden navel kan gaan irriteren.

Normale anatomie van de rechte buikspieren
Normale anatomie van de rechte buikspieren
Uitgerokken linea alba abdominis
Uitgerokken linea alba abdominis

Wanneer wordt geopereerd?

Operatieve correctie van een dikke of slappe buik moet vooral niet worden gezien als een mogelijkheid om extra gewicht kwijt te raken. Als een patiënt duidelijk te zwaar is adviseren we:

  • eerst een goede vermageringskuur te ondergaan.
  • een gastric banding te laten uit te voeren (dit is een ingreep waarbij een bandje om de maag wordt geplaatst zodat de maaginhoud tijdelijk verkleind wordt).

Het is beter de buikwand-operatie pas te laten doen nadat een min of meer normaal gewicht (in relatie tot leeftijd en lichaamslengte) is bereikt.
Het voordeel hiervan is dat de operatie makkelijker wordt, een betere correctie kan worden bereikt, en de kans op wondcomplicaties wordt verkleind.

Het vermageren is ook om algemene gezondheidsredenen zeker de moeite waard.

–>

Operatieve correctie van een slappe buik of hangbuik bestaat klassiek uit:

  • wegnemen van overtollige huid en onderhuids vet.
  • herstel van de stevigheid van de buikwand.

Een nieuwe evolutie is echter de WAL-liposculptuur, waardoor in vele gevallen een uitgesproken verbetering kan bekomen worden. Hierdoor kan vaak een operatieve correctie vermeden of kan achteraf een ingreep uitgevoerd worden met een kleiner litteken of een mooier eindresultaat.
Indien toch geopereerd wordt tracht men de operatielittekens zo te laten lopen dat ze naderhand zo weinig mogelijk zullen opvallen. Indien mogelijk wordt alleen een horizontale incisie gelegd, zo laagmogelijk op de onderbuik, zodat het litteken net door een bikinibroekje wordt bedekt.
Meestal moet de navel worden omsneden en op een nieuwe plaats in de buikhuid worden ingehecht. Het litteken rond de navel wordt zodanig gelegd dat ook dit niet te veel opvalt.

Vooral bij vrouwen die een aantal kinderen hebben gehad is de buikwand flinkuitgerekt. Dan zal het meestal nodig zijn deze te versterken door het reven van de peesbladen of spieren.

Nabehandeling.

Het dragen van een stevige buik-steunband gedurende een vier-tal weken na de operatie wordt aanbevolen. Dit ondersteunt de wondgenezing en voorkomt het ontstaan van bloed- en wondvochtophopingen. U krijgt zo’n steunverband mee na de ingreep.

Na de ingreep.

Aangezien bij de operatie de huid ver naar boven van de buikwand moet worden losgeprepareerd, ontstaat een groot wondvlak. De meeste complicaties staan hiermee in verband.

Soms klagen patiënten over de vermindering van het tastgevoel in een klein huidgebied van de onderbuik. Dit is het gevolg van beschadiging van zenuwtakjes. Het ontstaan van een lang operatielitteken is bij deze operatie onvermijdelijk.

Door de ontwikkeling van de vibro-liposculptuur kan dit litteken echter in vele gevallen vermeden worden.

Bodylift – operatie mogelijk na buikwandcorrectie (abdominoplastie)?

Indien u onvoldoende resultaat heeft met een buikwandcorrectie kan het litteken worden verlengd tot op de rug zodat u ook een correctie krijgt van de heup- en bilregio.

Hierbij is ook steeds liposculptuur van de heupen noodzakelijk.

Veelgestelde vragen over buikwandcorrectie

Lees ook de antwoorden van dr. Theunis op enkele veelgestelde vragen over buikwandcorrectie.

De getoonde foto’s zijn enkel illustratief voor wat eventueel mogelijk is met chirurgische buikwandcorrectie. U kan meer gedetailleerde informatie over deze ingreep aanvragen via het online invulformulier van Dr. Patrick Theunis, centrum voor plastische chirurgie.

Scroll naar boven