Midface-lift

endotine implantaat

kapstokje

endotine2Een midface-lift is een ingreep die tegelijkertijd de veroudering van het middendeel van het aangezicht corrigeert en het onderooglid strakker maakt.
Vaak gaat de verslapping van het onderste ooglid verder in een doorzakking van de wang, met ook een huidoverschot ter hoogte van het jukbeen: hier zien we dan vaak dat huid als een ‘zakje’ of ‘bobbeltje’ doorhangt.

Met een klassieke onderooglidcorrectie is dit probleem niet te verhelpen, omdat het ooglid niet sterk genoeg is om het gewicht van de wang te dragen.
Het liften van de wang gebeurt doorheen dezelfde huidinsnede aan het onderooglid, maar in tegenstelling tot een ooglidcorrectie wordt nu het middendeel van het aangezicht gelift naar een hogere positie ten opzichte van het aangezichtsbot.
Om het weefsel in deze positie te fixeren gebruiken we een soort ‘kapstokje’.

Voorheen werd de wang gefixeerd met draden die vastgemaakt werden aan het bot van de oogkas: het nadeel van deze draden was dat zij zich doorheen het weefsel kunnen ‘zagen’ omdat de druk van het weefsel meer op 1 punt zat. Ook was het veel moeilijker om de symmetrie tussen de beide gelaatshelften te bekomen.

Met de nu gebruikte techniek kan een betere en stabielere lifting van het middendeel van het gelaat bekomen worden.
De lifting wordt dan ‘afgewerkt’ met een onderooglidcorrectie, waarbij er veel minder neerwaartse druk op het onderooglid is omdat het weefsel van de wang eerst werd gefixeerd.

Het gelifte weefsel zal dan terug vastgroeien tegen het bot in de hogere positie en op dat ogenblik heeft het kapstokje zijn werk gedaan. Het lost op en zal na ongeveer 1 jaar verdwenen zijn.

De ingreep wordt uitgevoerd onder algemene narcose, in dagopname.
Na de ingreep zal er zwelling als gevolg van het losmaken van de wang, niet als gevolg van het ‘kapstokje’.
Deze zwelling zal na 7 à 10 dagen grotendeels verdwenen zijn.

Geachte patient,

Op de privé-praktijk zijn alle behandelingen zoals fillers en b-tox injecties mogelijk.
En ook ingrepen die onder plaatselijke verdoving kunnen uitgevoerd worden, kunnen gepland worden. U kan hier op een veilige manier bvb een bovenooglidcorrectie laten uitvoeren

Behandelingen gebeuren op een zo veilig mogelijke manier, dit wil zeggen dat alle aandacht wordt besteed aan veiligheidsmaatregelen.

Social distancing: er wordt op afspraak gewerkt en in de wachtzaal zal voldoende afstand zijn. Daarom vragen we u om indien mogelijk alleen te komen en ongeveer 10′ voor het afgesproken uur aanwezig te zijn.

We verwachten dat u enkel komt indien u vanaf 2 weken voor uw afspraak geen koorts of symptomen heeft gehad. Draag uw eigen mondmasker.

Er is voldoende handontsmetting ter beschikking zodat iedereen strikte handhygiëne kan toepassen.

Ik vraag ook uw respect voor het naleven van uw gemaakte afspraak of het tijdig afzeggen indien u niet kan komen, zo geeft u iemand anders de kans om behandeld te worden.
Er zullen immers al minder afspraken ingeboekt worden omdat na elk patientencontact de horizontale oppervlakten, stoelen, deurklinken, onderzoekstafels en toestellen dienen gereinigd te worden.

Bedankt voor uw medewerking,

Dr. Theunis